MARIETTE

biodanza en stembevrijding amsterdam met mariette reitsma

Wat zou je willen weten van degene bij wie je misschien wel komt dansen of zingen? Misschien wat ze zelf doet? Wat voor opleidingen ze heeft gedaan? Of wat voor ’n mens ze is? Wat haar verhaal is?

Curriculum Vitae


Wat een saaie titel voor een verhaal dat zoals ieders verhaal persoonlijk heel boeiend is. Ik studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze zeggen wel eens dat historici overal terechtkomen. Dat klopt in mijn geval. Eerst werkte ik geruime tijd als communicatie adviseur bij de overheid. Tot ik rond mijn dertigste steeds meer het verlangen voelde om iets te doen wat dichter bij mijn hart lag. Geleidelijk aan heeft dat vorm gekregen.

Mijn missie

Als kind wist ik het heel goed: ik wilde dansen, zingen en ik wilde iets goeds brengen in de wereld. Als kind kon ik die dromen concreet weinig vorm geven. En in de loop van de tijd, geconfronteerd met praktische zaken, raakten ik mijn idealen een beetje kwijt. Ze leken zo ver af te staan van het leven van alledag. Toch kan ik terugkijkend wel lijn ontdekken in mijn persoonlijke geschiedenis. Ik studeerde Economische en Sociale geschiedenis om ergens een glimp op te vangen van wat mensen werkelijk bewoog en hoe hun dagelijkse leven eruit zag. Ik ging werken als communicatie-adviseur omdat ik geïnteresseerd was in interactie tussen mensen en graag met woorden speelde. En op momenten dat ik vastliep in mijn leven waren er anderen die mij geleidelijk terugbrachten bij mijn oorspronkelijke spoor…

Toch ook wat over diploma’s

Ik werd biodanzadocent en stembevrijder. In 2000 stond ik aan de wieg van biodanza in Nederland. Helemaal enthousiast heb ik de opleidingen gedaan tot didactisch-biodanzadocent (2004 en 2010) en toen daar in 2011 stembevrijding bij kwam was mijn pakket vooralsnog compleet. In al die jaren heb ik ruime ervaring in het begeleiden van mensen in groepen of individueel. Daarbij creëer ik als van nature een sfeer van veiligheid waarin jij mag zijn zoals je bent en waarin je op ontdekking kan gaan.

Thuiskomen

Nu kan ik met recht zeggen dat ik met zang en dans anderen openingen bied om thuis te komen bij zich zelf, om hun eigen dromen, liefde en schoonheid te leven. Het plezier wat ik beleef en de wens dit met anderen te delen, vormen de basis en inspiratie voor mijn werk. Daarin is authenticiteit, innerlijke schoonheid en liefde vanzelfsprekend. Ik streef ernaar om ruimte te creëren waarin mensen vanuit hun diepste wezen zich zelf mogen en durven zijn.

Inspiratie

Ik laat mij graag inspireren door de natuur, andere mensen en de boeken die ik graag lees. En waar ik vooral inspiratie vind, is – soms tegen wil en dank – in mijn gezin. Over deze ervaringen en hoe de dagelijkse beslommeringen kunnen leiden tot levenswijsheid, schrijf ik geregeld in mijn blog Wereldgezin.

Verhalen van anderen


Tot nu toe heb je gelezen hoe ik zelf mijn verhaal vertel. Soms vraag ik wel eens aan deelnemers hoe ze mij of mijn begeleiding ervaren. Een kleine greep uit hun reacties. En omdat niet iedereen met naam en leeftijd genoemd wilde worden, heb ik het anoniem gedaan.

Jij kan heel goed een sfeer van ruimte en veiligheid creëren waarin er alles mag zijn, in het hier en nu. In het bijzonder door jezelf neutraal te verwoorden en niet dogmatisch te zijn.

“Jij bent een fantastisch goede lerares, ik kom niet voor niks vanuit Leiderdorp naar Amsterdam. Wat je precies doet weet ik niet, maar het dansen werkt altijd helend voor mij, brengt mij weer bij mijn gevoel en ik leer er ook altijd wat van.”

“Jij hebt het vellig gemaakt voor mij. Je hebt me laten zien dat ik in hele kleine stapjes mag lopen en dat ik hele kleine bewegingen mag maken. Je hebt me in contact gebracht met mijn eigen zachtheid.”

“Ik heb altijd sterk ervaren dat je een duidelijk beeld had van wat jij wilde neerzetten. Je bent trouw aan jouw visie, jouw idee. Daarmee schep je duidelijkheid. De combinatie van je keuzes van de dans, je thema’s en je taalgebruik versterken elkaar. Dat zorgde ervoor dat ik kon verzachten, meer in contact kwam met mezelf. Je voordansen waarbij je jezelf liet zien in je kwetsbaarheid en kracht waren voor mij heel waardevol en inspirerend.”

“Ik heb wederom genoten van de dans/biodanza en het wonder van ‘het bevrijden van de stem’. Zo mooi om te ervaren dat de klank die op dit moment in mij leeft een weg naar buiten vindt, en van alles onthult. Heel bevrijdend! Dank je wel Mariëtte voor je talent en warmte.”

Eigen ervaring telt

Nu zeggen ervaringen van anderen tegelijkertijd van alles en tegelijkertijd van niets. Uiteindelijk gaat het er om hoe jij het ervaart. Daarvoor kan ik je alleen maar uitnodigen…

Tot slot

Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Biodanzadocenten Nederland en bij het Gilde van Stembevrijders. Naast eigenaar van mijn eigen praktijk werkte ik als co-directeur van de School voor Biodanza Rotterdam (2013-2017). September 2017 heb ik me in een nieuw avontuur gestort en doe de opleiding voor leraar Nederlands.